379

Echipa

 
  • Conf.Univ.dr. Ciurea Marius Eugen - director proiect
  • S.L.Univ.Dr. Popa Dragos - membru
  • doctorand Grecu Alexandru Florian - membru
  • doctorand Nica Oliviu - membru