26/31C

Echipa

 
  • Marinescu Roxana - Membru cercet.
  • Amarascu Marina - Membru cercet.
  • Draghici Emma Cristina - Membru cercet.
  • Cojocaru Melania - Membru cercet.
  • Marasescu Petre Costin - Director proiect