240PED

Etape

 

Reprogramarea Genetica A Celulelor Proliferative Gliale In Neuroni Functionali Prin Expresia Retrovirala A Doi Factori De Transcriptie ( 12luni )

Obiective

Trei rapoarte tehnice. Un articol Óntr-o revistă indexată ISI. Două lucrări acceptate ca rezumat sau proceeding la conferințe internaționale.

Activitati

A1.Estimarea eficientei conversiei reprogramarii genetice in situ prin recuperare functionala

Reprogramarea Genetica A Celulelor Proliferative Gliale In Neuroni Functionali Prin Expresia Retrovirala A Factorului De Transcriptie NeuroD1 ( 6luni )

Obiective

Un raport tehnic. Un articol Óntr-o revistă indexată ISI. O lucrare acceptata ca rezumat sau proceeding la conferințe internaționale. Baza de date structurat

Activitati

A1.Reprogramarea genetica a celulelor proliferative gliale in neuroni functionali prin expresia retrovirala a factorului de transcriptie NeuroD1
A2.Estimarea eficientei conversiei reprogramarii genetice cu un factor de transcriptie prin fenotipizare celulara si recuperare functionala.

Reprogramarea Genetica A Celulelor Proliferative Gliale In Neuroni Functionali Prin Expresia Retrovirala A Unui Factori Factor (Sox2) Si Doi Factori De Transcripti ( 12luni )

Obiective

Trei rapoarte tehnice. Un articol Óntr-o revistă indexată ISI. Două lucrări acceptate ca rezumat sau proceeding la conferințe internaționale.

Activitati

A1.Reprogramarea genetica a celulelor proliferative gliale in neuroni functionali prin expresia retrovirala a factorului de transcriptie Sox2
A2.Estimarea eficientei conversiei reprogramarii genetice cu un factor de transcriptie prin fenotipizare celulara si recuperare functionala
A3.Reprogramarea genetica a celulelor proliferative gliale in neuroni functionali prin expresia retrovirala a doi factori de transcriptie
A4.Estimarea eficientei conversiei reprogramarii genetice cu doi factori de transcriptie prin fenotipizare celulara.