154

Echipa

 
  • manager policlinica "Medsana" Sandulescu Oana -
  • medic Coanda-Nicolaescu Adina - membru
  • medic Bacanoiu Manuela - membru
  • Sef lucrari dr Biciusca Viorel - membru
  • conf.univ.dr. Mitroi Mihaela - membru
  • conf.univ.dr. Georgescu Corneliu Cristian - director