15

Echipa

 
  • Sef Lucr.univ.dr. Calina Cornelia Daniela - director proiect
  • Conf.Univ.dr. Chiutu Luminita - membru
  • Prof.Univ.dr Rosu Lucica - membru
  • Conf.Univ.dr. Balasoiu Maria - membru
  • Asist.Univ.dr. Zlatian Ovidiu Mircea - membru