1361

Echipa

 
  • Conf.Univ.dr. Niculescu Carmen Elena - director proiect
  • Conf.Univ.dr. Stanescu Georgeta - membru
  • Asist.Univ.dr. Diaconu Radu - membru