1317

Echipa

 
  • S.L.Univ.Dr. Burada Florin - director proiect
  • Conf.Univ.dr. Ioana Mihai - membru
  • Sef Lucr.univ.dr. Iliescu Dominic - membru
  • drd Cucu Mihai - membru
  • drd Serban Simona - membru
  • drd Florea Maria - membru
  • medic rezident Dragusin Roxana - membru
  • medic specialist Patru Ciprian Radulescu - membru